PDA

View Full Version : luyện tập chuyên đề nhận biết - tách - tinh chế ( kỳ 1: vô cơ ) :Dnghiatt.nhatrang
22-03-2011, 09:44 AM
Mong rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em. Nếu có thắc mắc các em cứ pm nhé.
Mọi thắc mắc và góp ý của các em chắc chắn sẽ được giải đáp thỏa đáng.:SugarwareZ-033:
Hay thì kích thanks nhé :SugarwareZ-123:


Chuyên ĐềI: NHẬN BIẾT –TÁCH HỖN HỢP
BT1:Làm thế nào phân biệt được NaF và NaCl.
BT2:Chỉ dùng nước và các thiết bị cần thiết ( lò nung , bình điện phân…) trình bày cách nhận biết từng chất sau:
NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3.
BT3:Nhận biết NaCl, NaBr, NaI. Chỉ dùng một hóa chất không dùng AgNO3.
BT4:Dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau:
a)NaCl, NaBr, KI, HCl, H2SO4, KOH
b)Na2SO4, H2SO4, NaOH, KCl, NaNO3.
BT5:Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy phân biệt
NaBr, ZnSO4, Na2CO3, AgNO3, BaCl2.
BT6:Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết
MgSO4, KCl, NaNO3, Na2CO3, K3PO4
BT 7:Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau.
Na2S, BaCl2, H2SO4, Na2CO3, HCl. Không dùng hóa chất nào.
BT8:Phân biệt các lọ đựng các chất khí mất nhãn bằng phương pháp hóa học:
Cl2, O2, O3, SO2, H2S.
BT9:Có 6 lọ đựng 6 chất riêng biệt sau:
K2CO3, (NH4)2SO4, MgCO3, Al2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)2
Chỉ dùng một hóa chất duy nhất để nhận biết 6 lọ hóa chất trên.
BT10:Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau:
a)NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, KCl
b)Na2SO4, K2SO4, NaOH, dung dịch HCl
BT11:Chỉ dùng một chất nhận biết các chất sau:
a)HCl, KOH, Na2CO3, K2SO4.
b)Na2CO3, K2SO4, AlCl3, MgCl2.
BT12:Chỉ dùng qùy tím nhận biết các chất sau:
NaOH, KHSO4, NaHCO3, MgCl2
BT13:Chỉ dùng nước và dung dịch HCl để nhận biết 4 chất rắn sau:
Na2O, Al2O3, BaO, MgO
BT14:Cho 5 lọ đựng chất bọt mà trắng là:
NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4
Chỉ dùng nước và CO2 để nhận biết.
BT15:Chỉ dùng một hóa chất để phân biệt 3 oxit kim loại sau:
CaO, MgO, Al2O3.
BT16:Nhận biết 3 chất rắn sau: K2O, MgO, Al2O3.
a)Bằng phương pháp hóa học
b)Chỉ dùng nước.
BT17:Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học.
Al2(SO4)3, FeCl3, NH4Cl, AlCl3.
BT18:Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các chất sau:
a)Na2CO3, MgCl2, AlCl3
b)Al, Fe, Al2O3
c)NH4Cl, FeCl2, FeCl3, Al(OH)3.
BT 19:Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:
NaCl, CaCl2, MgCl2

BT20:Chỉ dùng một hóa chất hãy phân biệt các chất sau:
a)Al, Mg, Ca, Na
b)Dung dịch NaCl, CaCl2, AlCl3, CuCl2
c)Bột CaO, MgO, Al2O3
d)Hiđroxit khan NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3
e)Bột Mg, Al, Al2O3
BT21:Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học
a)Các dung dịch: nhôm clorua, sắt (III) clorua, đồng (II) clorua, kẽm sunfat
b)Các dung dịch: sô đa, natrialuminat, amoni sunfat, magie sunfat, nhôm natri, sắt(II) clorua,
sắt(III) clorua
c)Chất rắn: nhôm natri, sắt (II) sunfat, đồng (II) sunfat, amoniclorua
d)chất rắn: Xút, kali cacbonat, nhôm clorua, sắt (II) sunfat, canxi sunfat, magie clorua.
e)Chất bột: kali, nhôm, bạc, sắt.
BT22:Chỉ dùng một hóa chất hãy nhận biết các chất sau:
a)Các dung dịch:NH4Cl, (NH4)2SO4, ZnSO4, AlCl3, FeCl3, CuCl2.
b)Các dung dịch:MgCl2, AlCl3, FeCl2, FeCl3, CuCl2, NaCl.
c)Chất rắn: Al, Fe, Al2O3.
d)Chỉ dùng một kim loại nhận biết các chất sau:
NaCl, MgCl2, FeCl3, FeCl2.
BT23:Tinh chế muối ăn có lẫn tạp chất sau:
a)CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4
b)Na2SO4, CaCl2, MgSO4, NaBr, CaSO4, MgCl2
BT24:Tách riêng các chất sau bằng phương pháp hóa học.
NH4Cl, BaCl2, MgCl2.
BT25:Tinh chế NaCl có lẫn Na2CO3.
BT26:
a)Tinh chế Na2SO4 có lẫn (NH4)2SO4
b)Tinh chế Na2CO3 có lẫn một ít NaHCO3.
BT27:
a)Tách Fe, Cu, Al ra khỏi hỗn hợp trên.
b) Tách Fe2O3 có lẫn Al2O3, Na2O.
BT28:Tinh chế Fe có lẫn Al, Cu.
BT29:Tách hỗn hợp
a)AlCl3, FeCl3, BaCl2.
BT30: Tinh chế
a)FeCl3 có lẫn BaCl2
b)BaCl2 có lẫn Fe(NO3)3
BT31:Tinh chế:
a)Bột Fe có lẫn Al, Cu
b)Tách Fe khỏi hỗn hợp CuS, FeS, Al2O3.
c)Fe2O3 có lẫn Al2O3, Na2O
d)Fe có lẫn Al, Al2O3 và Zn.
BT32:Tách rời:
a) Al, Fe, Cu ra khỏi nhau
b) Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp: AlCl3, FeCl3, BaCl2.
c) Tách rời hỗn hợp rắn: MgCl2, Zn, Fe, Ag.
d) Tách rời hỗn hợp rắn: Fe, Cu, FeSO4.
:SugarwareZ-009:KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN
ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
QUYẾT CHÍ ẮT LÀM NÊN:SugarwareZ-015: