TRƯỜNG THPT CLC CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Năm học : 2010 - 2011 MÔN : ĐỊA LÝ 10 _ Cơ bản
Thời gian làm bài : 45 phút
Noäi dung ñeà soá : 135
I. Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm ; 15 phút )
Học sinh tìm câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi vào bài làm ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )

1). Ở Việt Nam là 10 giờ sáng, thì tại Luân Đôn (Anh) là mấy giờ:
A). 5 giờ B). 3 giờ C). 4 giờ D). 6 giờ
2). Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là:
A). 149,9 triệu km B). 150triệu km C). 149,0 triệu km D). 149,6 triệu km
3). Chuyển động tự quay của Trái đất đem lại hệ quả:
A). Ngày - đêm, năm - mùa, lực Côriôlic B). Năm - mùa, giờ, lực Côriôlic
C). Năm - mùa, lực Côriôlic D). Ngày - đêm, giờ, lực Côriôlic
4). Ngăn cách khối khí ôn đới và chí tuyến là:
A). Hội tụ nhiệt đới B). Frông địa cực C). Frông nội tuyến D). Frông ôn đới
5). Cấu trúc khi quyển chia làm các tầng
A). 6 tầng B). 3 tầng C). 5 tầng D). 4 tầng
6). Đường chuyển ngày quốc tế là đường kinh tuyến:
A). 450 B). 900 C). 1800 D). 00
7). Trái đất là một hành tinh trong Hệ Mặt trời nằm ở vị trí
A). Thứ 2 B). Thứ 3 C). Thứ 5 D). Thứ 4
8). Ở Luân Đôn là 5 giờ sáng, thì ở Việt Nam lúc đó là:
A). 7 giờ tối B). 12 giờ sáng C). 12 giờ tối D). 7 giờ sáng
9). Vũ trụ là khoảng không gian vô tận có:
A). Các hành tinh B). Hệ Mặt trời C). Dải Ngân Hà D). Các thiên hà
10). Đặc điểm nào sau đây không phải của tầng đối lưu:
A). Tập trung phần lớn ôzôn B). Tập trung 80% không khí trong khí quyển
C). Tập trung 3/4 hơi nước và các phần tử bụi, vi sinh vật,... D). Chiều dày không đồng nhất
11). Gió mùa là loại gió trong một năm có:
A). Hai mùa thổi ngược hướng nhau. B). Hướng gió thay đổi theo mùa.
C). Hai mùa đều thổi D). Mùa hè từ biển thổi vào; mùa đông, từ lục địa thổi ra.
12). Thời gian có ngày và đêm dài bằng nhau ở tất cả các địa điểm trên bề mặt Trái Đất là:
A). 22- 6 và 22-12 B). 23-9 và 22-12 C). 21- 3 và 23- 9 D). 21- 3 và 22-6